Tomáš Hanzelka

MUDr. Tomáš Hanzelka, PhD.

Dr. Hanzelka absolvoval v roce 2009 1.LF UK v Praze. Dva roky pracoval na Oddělení maxilofaciální chirurgie a věnoval se postgraduálnímu studiu Lékařské biofyziky, které zakončil obhajobou titulu PhD. Ortodoncii se věnuje od roku 2011. V současnosti kromě soukromé kliniky Ortovize působí jako odborný asistent na Stomatologické klinice 1.LF UK a VFN, kde se věnuje vědeckému výzkumu a výuce postgraduálních studentů oboru Ortodoncie.

Životopis

Životopis 

2002 – 2005 – Studium 1.LF UK, Všeobecné lékařství

2005 – 2009 – Studium 1.LF UK, Stomatologie, titul MUDr.

2006 – 2008 – Studium VŠUP, Architektura, prof. Eva Jiřičná

2009 – 2013 – Postgraduální studium Lékařské biofyziky, titul PhD.

2011 – 2014 – Specializační příprava v oboru Ortodoncie na 1.LF UK

2013 – odborná stáž v Japonsku, Surgery First a skeletální kotvení, prof. Junji Sugawara

2014 – nyní – Odborný asistent na Ortodontickém oddělení 1.LF UK

2014 – nyní – Školitel v oborové radě Preventivní medicína

2014- nyní – Soukromá ortodontická ordinace Ortovize, s.r.o.

Publikace

Reduction of the negative influence of patient motion on quality of CBCT scan.
Hanzelka T, Foltán R, Horká E, Sedý J. Med Hypotheses. 2010 Dec;75:610-2.
Impact factor 1,39

The role of intraoperative positioning of the inferior alveolar nerve on postoperative paresthesia after bilateral sagittal split osteotomy of the mandible: prospective clinical study.
Hanzelka T, Foltán R, Pavlíková G, Horká E, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Sep;40:901-6.
Impact factor 1,44

Movement of patient and Cone beam computed tomography scanner: Objectives and possible solutions.
Hanzelka T, Dušek J, Ocásek F, Kučera J, Šedý J, Beneš J, Foltán R. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol. 2013 Dec, 116(6):769-73.
Impact factor 1,50

Possible improvement of CBCT scan.
Hanzelka T, Foltan R. J Craniomaxillofac Surg. 2012 Jan;40:1.
Impact factor 1,54

Role of chisels in BSSO?
Hanzelka T, Foltan R. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Mar;41(2):87
Impact factor 1,54

The influence of orthognathic surgery on ventilation during sleep.
Foltán R, Hoffmannová J, Pavlíková G, Hanzelka T, Klíma K, Horká E, Adámek S, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Feb;40:146-9.
Impact factor 1,44

Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery.
Pavlíková G, Foltán R, Horká M, Hanzelka T, Borunská H, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 May;40:451-7.
Impact factor 1,44

Piezosurgery prevents brain tissue damage: an experimental study on a new rat model.
Pavlíková G, Foltán R, Burian M, Horká E, Adámek S, Hejčl A, Hanzelka T, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;40:840-4.
Impact factor 1,44

Stability of the miniplate osteosynthesis used for sagittal split osteotomy for closing an anterior open bite: an experimental study in mini-pigs.
Nieblerová J, Foltán R, Hanzelka T, Pavlíková G, Vlk M, Klíma K, Samsonyan L. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Apr;41(4):482-8.
Impact factor 1,44

Ocenění

CBCT: Redukce pohybových artefaktů.
Hanzelka T, Foltán R, Kučera J, Šedý J. XIII. kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice, 2012
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

CBCT: Měření pohybu pacienta a přístroje v průběhu snímání
Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Foltán R. XIV. kongres České ortodontické společnosti, Plzeň, 2013
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

Surgery First
Hanzelka T. XV. kongres České ortodontické společnosti, Olomouc, 2014
Nejlepší atestační práce

When the functionality is more important than the aesthetics in implantology
Pavlíková G, Foltán R,Hloušek M, Hanzelka T, Hošek J, 6th Geass congress, Benátky, Italie, 2013
Nejlepší zahraniční přednáška

Další

Počet citací dle mezinárodní databáze Scopus
131 citací (duben 2017)

CBCT: Redukce pohybových artefaktů.
Hanzelka T, Foltán R, Kučera J, Šedý J. XIII. kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice, 2012
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

CBCT: Měření pohybu pacienta a přístroje v průběhu snímání
Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Foltán R. XIV. kongres České ortodontické společnosti, Plzeň, 2013
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

Surgery First
Hanzelka T. XV. kongres České ortodontické společnosti, Olomouc, 2014
Nejlepší atestační práce

Vliv změny polohy a zatížení TMK kloubu na jeho remodelaci a funkci po ortognátní operaci.
Grantová agentura Univerzity Karlovy.
Hlavní řešitel GAUK 338411

Neočekávané komplikace ortodontických fixních retainerů.
Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví.
Spoluřešitel IGA MZ NT/14189

Možné snížení vlivu pohybu pacienta na kvalitu CBCT skenu.
Národní patent číslo 302578

vybavení ordinace

Vybavení ordinace

Naše ordinace se nachází na pomezí Vinohrad a Vršovic v prostorách soukromé kliniky vedené Doc. MUDr. et MUDr. René Foltánem, PhD. Ve spolupráci s kolegy rádi poskytneme našim pacientům kvalitní péči v příjemném prostředí.

Vybavení ordinace:
– Dvě zubní soupravy XO 4-6
– Intraorální skener TRIOS 3shape
– Cone-beam CT i-CAT

Dvě zubní soupravy XO 4-6

Intraorální skener TRIOS 3shape

Cone beam CT I-Cat

Spolupracující lékaři

Zde můžete nalézt některé z kolegů, se kterými spolupracujeme. Jde o odborníky v oborech záchovné stomatologie, protetiky, implantologie, parodontologie a obličejové chirurgie. Spolu s nimi Vám dokážeme nabídnout komplexní ošetření od A do Z.

Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD.

MUDr. Vladislav Machoň

MUDr. Jan Stuchlík

MUDr. Jakub Smrček

MUDr. et MDDr. David Kolář

MUDr. et Mgr. Martin Janega

MUDr. et MDDr. Jiří Šedý, Phd.

MUDr. Josef Kučera

Chcete s námi spolupracovat?
Budeme velmi rádi. Neváhejte nás kontaktovat!

Naše výsledky

Zde vidíte některé z našich výsledků s krátkým popisem průběhu léčby. Obličeje pacientů jsou zveřejněny s jejich souhlasem.

Předkus
Traumatický hluboký skus, výrazný předkus
Vzhledem ke zdravotnímu charakteru vady a výraznému estetickému hendikepu se nejvíce nabízela interceptivní léčba s následnou ortognátní operací po ukončení růstu. Tento postup rodiče odmítli. Proto byl zvolen kompenzační postup bez ortognátní operace a bez extrakcí zubů Po nasazení fixního aparátu jsme k úpravě vztahu horního a dolního zubního oblouku použili jumping aparát a dva kotevní minišrouby zavedené v lokální anestezii v naší ordinaci.

Obrácený skus – operace
Nevyhovující estetika obličeje
V rámci interceptivní léčby byly extrahovány dva premoláry v horní čelisti. Před ukončením růstu jsme zahájili ortodontickou dekompenzaci vady. Pacientka následně podstoupila ortognátní operaci obou čelisti a ortodontické doléčení.

Otevřený skus – kompenzace
Vzhledem k vyhovující estetice obličeje byl zvolen konzervativní postup. Pomocí rovnátek a titanových kotevních minišroubů dočasně zavedených v lokální anestezii v naší ordinaci se podařilo skus uzavřít bez ortognátní operace či extrakcí zubů.

Dásňový úsměv – gummy smile, předkus, úzká horní čelist

Cílem ortodonticko-chirurgické léčby bylo zlepšení estetiky úsměvu a úprava profilu. Pacientce byly v rámci ortodontické přípravy extrahovány dva premoláry v dolní čelisti. Následná ortognátní operace umožnila expanzi a impakci horní čelisti a předsunutí dolní čelisti. Z estetických důvodů byla provedena i genioplastika.

Obrácený skus – kompenzace, nevyhovující estetika úsměvu

Pacientka si nepřála podstoupit ortognátní operaci, která by dokázala upravit i profil obličeje. Cílem ortodontické léčby se tak stala pouze úprava obráceného skusu a umožnění rekonstrukce abradovaných horních předních zubů. V rámci léčby byl pacientce extrahován jeden premolár v dolní čelisti. K lepší kontrole pohybu zubů jsme použili skeletální kotvení.

Ceník

Cena ortodontické léčby se pohybuje v širokém rozpětí v závislosti na závažnosti vady a druhu použitých rovnátek. Během úvodní konzultace Vám rádi sdělíme, kolik bude Vaše léčba stát. Tato cena bude celková a konečná. Je možné ji uhradit ve třech částech – první část při nasazení rovnátek, druhou uprostřed léčby a poslední při ukončení léčby.

Fixní aparát kovový
Obě čelisti 30-50 000 Kč

Fixní aparát keramický
Obě čelisti 50-70 000 Kč

Neviditelná rovnátka Invisalign
Obě čelisti 50-95 000 Kč

Neviditelná rovnátka lingvální
Obě čelisti 80-130 000 Kč