Trhání zubů

Důvodem extrakce zubů je nejčastěji stěsnání, když není pro všechny zuby v čelisti místo. Dalším důvodem je tzv. protruze zubů, když jsou zuby „příliš vepředu“ a je potřeba udělat místo aby se mohly přední zuby posunout dozadu a zařadit.

Nejčastěji se extrahují premoláry, všechny čtyři čtyřky, někdy dvě čtyřky v horním oblouku. Někdy se extrahují pětky, někdy i dolní řezák a někdy i jiné zuby.

Extrahovaných zubů není škoda, udělají místo pro nejdůležitější zuby, špičáky. Extrakce dále umožní vytvořit harmonický a pravidelný oblouk, což by jinak nebylo možné.

V naprosté většině případů se mezery po extrakcích uzavřou, pokud celá terapie proběhne s dobrou spoluprácí pacienta.

O případných extrakcích se rozhodne dle typu vady, u některých vad se neextrahuje žádný zub. Někdy, když zuby chybí, se naopak musí doplnit (implantátem, proteticky).

Broušení zubů

Broušení zubů, tzv stripping nebo také IPR slouží k získání prostoru v zubních obloucích. V některých případech dokonce dokáže nahradit trhání zubů. Jedná se o bezbolestný zákrok, při kterém se speciálním diskem projede mezi dvěma sousedícími zuby. Získáme tak 0,2-0,5 mm prostoru, který můžeme využít k vyrovnání stěsnání či úpravě artikulace. Po samotném broušení zuby leštíme, abychom nezvyšovali riziko vzniku zubních kazů.

Vzhledem k tomu, že se broušení zubů používá v ortodoncii již několik dekád, existuje řada dlouhodobých studií prokazujících neškodnost tohoto postupu. Nemusíte se tak bát. Samotné broušení nevyžaduje ve většině případů aplikaci lokální anestezie. Zcela vyjímečně se nějakou dobu po zákroku může vyskytovat citlivost zubů na studené a teplé.

Zubní kazy a rovnátka

Kazivost zubů během ortofontické léčby patří mezi časté obavy pacientů. Zvláště s fixními rovnátky je složitější zuby správně vyčistit – ústní hygiena trvá déle a je náročnější na pacientovu trpělivost. V případě jejího dodržení však nehrozí vyšší riziko vzniku zubního kazu. Někdy se dokonce mluví o dlouhodobém pozitivním efektu ortodontické léčby na úroveň ústní hygieny – jinak řečeno pacient se během rovnátek naučí dobře čistit zuby a to mu pak zůstane napořád. Na začátku ortodontické léčby vysvětlujeme, jakým způsobem se zuby s rovnátky nejlépe čistí, a při každé návštěvě pak kontrolujeme úroveň ústní hygieny.

FAQ

Vstupní vyšetření

Cílem vstupního vyšetření je získat maximum informací o Vašem chrupu. Zjišťujeme, co od léčby očekáváte. Někdo očekává změnu vzhledu celého obličeje, někdo si přeje pouze vyrovnat pření zuby. Dále pořizujeme extraorální a intraorální fotografie, dva rentgenové snímky – panoramatický a kefalometrický snímek, které jsou povinnou součástí ortodontického vyšetření. Nakonec Vaše zuby naskenujeme pomocí digitálního skeneru. Ten v naší ordinaci používáme místo klasických sádrových otisků. Nemusíte se tak bát dávicího reflexu.

Stanovení a konzultace léčebného plánu

Na základě informací získaných ze vstupního vyšetření pro Vás během jednoho až dvou týdnů stanovíme léčebný plán. Ten s Vámi při další schůzce probereme včetně délky a ceny léčby.  Je zde dostatek prostoru pro případné otázky. Někdy je možností léčby více, někdy však existuje pouze jedna správná. Rádi Vám vše vysvětlíme.

Průběh léčby

Samotná léčba fixním aparátem je zahájena nalepením ortodontických zámků a vložením prvního ortodontického oblouku. Zuby mohou být po nasazení rovnátek několik dní citlivé na skus. Následně docházíte přibližně každých 6 týdnů na kontroly. Cílem první fáze léčby, tzv. nivelizace, je vyrovnat zuby do jedné roviny. K tomu slouží superelastické oblouky. V další fázi používáme pevné ocelové oblouky, po nichž můžeme posouvat zuby z místa na místo a uzavírat nebo naopak vytvářet mezery, měnit šířku oblouků a jejich vzájemný vztah. V poslední fázi pomocí malých ohybů na oblouku, přelepováním ortodontických zámků nebo použitím elastických gumiček stavíme zuby do definitivní funkčně i esteticky vyhovující polohy. Ve chvíli, kdy jste Vy i my s výsledkem léčby spokojeni, sundáme pomocí speciálních kleští ortodontické zámky ze zubů. Následně odstraníme zbytky lepidla a zuby vyleštíme. Tím končí aktivní ortodontická léčba a následuje fáze retence.

Četnost návštěv

Jak často k nám chodíte, souvisí s druhem rovnátek a s případným použitím zrychlené ortodoncie. Obecně lze říci, že kontroly jsou standardně jednou za 6 týdnů, v případě zrychlené ortodoncie pak jednou za 3 týdny. Častější kontroly nedokáží zrychlit ortodontickou léčbu – zuby se rychleji bohužel hýbat nedokáží.

Sundavání fixních rovnátek

Fixní rovnátka se sundavají pomocí speciálních kleští. Kleště dokáží tlakem mírně zdeformovat bazi kovového zámku, který pak „odskočí“ od povrchu zubu. Keramické zámky pro svou pevnost zdeformovat nejdou. Z tohoto důvodu mají v sobě naprogramované místo zlomu, kde se zámek tlakem rozpadne na dvě části a uvolní se tak od povrchu zubu. Sundavání rovnátek nebolí, ale může být mírně nepříjemné. Po sundání rovnátek pomocí speciální tvrdokovové frézy odstraňujeme zbytky lepidla a zuby leštíme. Fréza je z měkčího materiálu než je sklovina – nemusíme se tak bát poškození zubu.

Retence

Sundáním fixních rovnátek léčba nekončí. Následuje fáze retence, jejímž cílem je stabilizovat stav dosažený v předchozí léčbě. K tomu nejčastěji používáme tenký drátek nalepený zevnitř na spodních předních zubech a dále snímací rovnátka, která pacient nosí přes noc. Retenční fázi nelze zvláště v prvních měsících po skončení aktivní léčby podceňovat. Je standardní součástí ortodontické léčby a její nedodržení může vést k částečné recidivě vady. Druhým důvodem nutnosti retence je skutečnost, že zuby se pohybují celý život – tedy i po skončení ortodontické léčby. Ze zubních oblouků během let ubývá místo, zuby mají tendenci se pohybovat směrem dopředu a křivit. Je to proces velmi pomalý a částečně se mu dá bránit dlouhodobým používáním retenčních aparátů.

Ortognátní operace

V některých případech nelze dosáhnout vyhovující estetiky obličeje a dobrého skusu bez operace čelistí – tzv. ortognátní operace. Je tomu zvláště v případech, kdy je horní a dolní čelist v nesprávné vzájemné poloze. Tu bohužel nedokážeme pomocí rovnátek změnit a čelisti je v takovém případě třeba posunout během operace v celkové anestezii. Operace se provádí z úst – zvenku tak nejsou na obličeji žádné jizvy.  Je možné posouvat jednu čelist nebo obě čelisti. Po operaci, která většinou trvá jednu až tři hodiny, zůstáváte ještě přibližně týden v nemocnici. Nutností je tekutá a později měkká strava. Celková doba pracovní neschopnosti se v závislosti na průběhu hojení a na typu povolání pohybuje mezi třemi a šesti týdny, během kterých také ustoupí většina pooperačních otoků.

Surgery First

Při standardním postupu trvá příprava pacienta na ortognátní operaci přibližně dva roky. Během této relativně dlouhé doby je ortodontista nucen pomocí rovnátek odmaskovat (dekompenzovat) vadu a ještě tak zhoršit profil pacienta. Následně pacient podstupuje ortognátní operaci a ortodontické doléčení. Celková doba léčby standardním způsobem je přibližně dva a půl roku.

Surgery First se od standardního postupu liší především v délce léčby, která většinou nepřesahuje jeden rok. Pacient na začátku podstupuje ortognátní operaci. Ta upraví vztahy čelistí a zlepší profil pacienta. Ortodontická léčba je zahájena až následovně. Zlepšení vzhledu na začátku léčby, absence zdlouhavé ortodontické dekompenzace a výrazně kratší celková doba léčby jsou hlavní výhody Surgery First.

Zrychlená ortodoncie

Moderní ortodontická léčba má v podstatě hlavní poslední nevýhodu, kterou zbývá vyřešit – délku léčby. Chceme-li se zubem pomocí rovnátek pohybovat, je nutné dát dostatek času okolní kosti, která se musí tlakem zubu přestavět. Jedná se o poměrně pomalý proces, který však v dnešní době dokážeme urychlit. Mezi nejznámější způsoby patří aplikace krevní plazmy (PRP), nářezy kosti (Kortikotomie) nebo použití vibračních přístrojů (Acceledent). Pomocí těchto metod dokážeme zkrátit ortodontickou léčbu až téměř o polovinu.

PRP (Platelet-Rich Plasma)

Tzv. PRP (Platelet-Rich Plasma) spočívá v odběru malého množství Vaší krve, z kterého se pomocí speciální ultracentrifugy získá určitá složka. Ta je následně běžnou injekcí aplikována pod dáseň.V dané oblasti dochází ke zvýšenému metabolickému obratu a rychlejšímu posunu zubů. Výhodou je, že se zákrok provede jednorázově a Vy se nemusíte již dále o nic starat. Postup lze kombinovat jak s klasickými, tak s neviditelnými rovnátky.

Kortikotomie

Na principu zvýšeného metabolického obratu fungují i tzv. Kortikotomie. V lokální anestezii se piezoskalpelem rozruší povrch kosti v oblasti zubních kořenů. Následný rychlejší posun zubů je umožněný mimo jiné dočasně sníženou denzitou kosti v dané oblasti. Vzhledem k vyšší invazivitě se dnes tento postup používá pouze ve specifických případech.

Acceledent

Acceledent je vibrační přístroj, který kmitá specifickou frekvencí 30 Herzů. Tato frekvence biomechanicky stimuluje zuby k rychlejšímu posunu. Přístroj si můžete představit jako měkkou gumovou dlahu, kterou si každý den vkládáte na několik minut do úst. Výhodou je ve srovnání s ostatními postupy nulová invazivita daného postupu, nevýhodou pak nutnost Vaší spolupráce.

Broušení zubů

Broušení zubů, tzv stripping nebo také IPR slouží k získání prostoru v zubních obloucích. V některých případech dokonce dokáže nahradit trhání zubů. Jedná se o bezbolestný zákrok, při kterém se speciálním diskem projede mezi dvěma sousedícími zuby. Získáme tak 0,2-0,5 mm prostoru, který můžeme využít k vyrovnání stěsnání či úpravě artikulace. Po samotném broušení zuby leštíme, abychom nezvyšovali riziko vzniku zubních kazů. Vzhledem k tomu, že se broušení zubů používá v ortodoncii již několik dekád, existuje řada dlouhodobých studií prokazujících neškodnost tohoto postupu. Nemusíte se tak bát. Samotné broušení nevyžaduje ve většině případů aplikaci lokální anestezie. Zcela vyjímečně se nějakou dobu po zákroku může vyskytovat citlivost zubů na studené a teplé.

Mezerovitý chrup

Mezerovitý chrup je v naši populaci spíše vzácný. Nejčastěji se mezera vyskytuje mezi horními středními řezáky – tzv. diastema, méně často pak v celém chrupu. Mezery mohou být způsobeny nepoměrem mezi velikostí čelistí a zubů nebo nesprávnou polohou zubů v čelistech. Řešení může být pouze ortodontické, kdy pomocí rovnátek zavíráme všechny mezery, nebo v kombinaci s protetikou, kdy některé zuby rozšiřujeme pomocí keramických korunek nebo fazet.

Stěsnání

Stěsnání je v moderní společnosti vůbec nejčastější ortodontickou vadou, pro kterou je charakteristický nepoměr mezi objemem zubů a velikostí zubních oblouků. Stěsnání může mít řadu příčin. Některé jsou podmíněné geneticky, jiné předčasnou ztrátou dočasných zubů. Míra stěsnání se také zhoršuje s věkem – zuby se v čelistech během let velmi pomalo pohybují směrem dopředu. Řešením stěsnání je ve většině případů ortodontická léčba se zábrusem zubů nebo v závažnějších případech s extrakcemi zubů.

Předkus

Situace, kdy jsou horní přední zuby před spodními, se nazývá předkus. Může být podmíněn nesprávnou vzájemnou polohou horních a spodních zubů nebo nesprávnou polohou horní a dolní čelisti. Výrazný předkus může přispívat ke zvýšenému riziku úrazu horních předních zubů u dětí. Jedná se o vadu, která se častěji vyskytuje u žen a do určité míry působí harmonicky, „žensky“. V rámci ortodontické léčby předkusu máme několik možností: posun dolních zubů směrem dopředu pomocí tzv. jumping aparátu nebo elastických tahů, posun horních zubů směrem dozadu často s pomocí extrakcí nebo broušení zubů nebo chirurgický posun čelistí, tzv. ortognátní operaci, která má kromě skusu i velký vliv na vzhled obličeje.

Obrácený skus

Obrácený skus patří mezi vzácnější a závažnější ortodontické vady. Horní zuby se nacházejí za spodními, brada většinou výrazně prominuje. Podkladem této vady je ve většině případů nesprávná vzájemná poloha horní a dolní čelisti. V lehčích případech je možné situaci řešit pouze s pomocí rovnátek, v těžších je třeba operace čelistí. Jedná se o typicky „mužskou“ vadu, která zvláště u žen působí esteticky velmi rušivě.

Hluboký skus

Otevřený skus

Zubní kazy a rovnátka

Kazivost zubů během ortofontické léčby patří mezi časté obavy pacientů. Zvláště s fixními rovnátky je složitější zuby správně vyčistit – ústní hygiena trvá déle a je náročnější na pacientovu trpělivost. V případě jejího dodržení však nehrozí vyšší riziko vzniku zubního kazu. Někdy se dokonce mluví o dlouhodobém pozitivním efektu ortodontické léčby na úroveň ústní hygieny – jinak řečeno pacient se během rovnátek naučí dobře čistit zuby a to mu pak zůstane napořád. Na začátku ortodontické léčby vysvětlujeme, jakým způsobem se zuby s rovnátky nejlépe čistí, a při každé návštěvě pak kontrolujeme úroveň ústní hygieny.

Bílé skvrny na sklovině

Recidiva ortodontické vady

Ortognátní operace

Alergie na kovy a rovnátka

Rentgenové vyšetření a rovnátka

Vhodný věk pro ortodontickou léčbu

Bolest spojedná s rovnátky

Jídlo a rovnátka

Sport a rovnátka

Čištění zubů a rovnátka

Délka ortodontické léčby

Výběr rovnátek

Motivace pro ortodontickou léčbu

Význam hezkého úsměvu

Ortodontická příprava před implantací

Kotevní miniimplantáty

Transpalatinální oblouk

Ortodontický zámek

Foliová rovnátka

Hyrax

Jumping aparát

Mezičelistní tahy

Distalizace

Poradna

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky, které si pacienti před zahájením nebo v průběhu ortodontické léčby kladou. Pokud nenaleznete, co hledáte, neváhejte nám napsat. Pokusíme se Vám v co nejkratším termínu odpovědět.

Napiště nám do poradny