Site logo


Životopis


Dr. Hanzelka absolvoval v roce 2009 1.LF UK v Praze. Dva roky pracoval na Oddělení maxilofaciální chirurgie a věnoval se postgraduálnímu studiu Lékařské biofyziky, které zakončil obhajobou titulu PhD. Ortodoncii se věnuje od roku 2011. V současnosti kromě soukromé kliniky Ortovize působí jako odborný asistent na Stomatologické klinice 1.LF UK a VFN, kde se věnuje vědeckému výzkumu a výuce postgraduálních studentů oboru Ortodoncie.

2002 - 2005
- 1.LF UK, Všeobecné lékařství
2005 - 2009 - 1.LF UK, Stomatologie, MUDr.
2006 - 2008 - VŠUP, Architektura, prof. Eva Jiřičná
2009 - 2013 - Postgraduální studium Lékařské biofyziky, PhD.
2011 - 2014 - Specializace v oboru Ortodoncie
2013 - Japonsko, Surgery First, prof. Junji Sugawara
2014 - nyni - Odborný asistent na Ortodontickém oddělení 1.LF UK
2014 - nyní - Školitel v oborové radě Preventivní medicína
2014 - nyní - Soukromá ortodontická ordinace Ortovize, s.r.o.

Ocenění


CBCT: Redukce pohybových artefaktů.
Hanzelka T, Foltán R, Kučera J, Šedý J. XIII. kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice, 2012
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou


CBCT: Měření pohybu pacienta a přístroje v průběhu snímání

Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Foltán R. XIV. kongres České ortodontické společnosti, Plzeň, 2013
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou


Surgery First

Hanzelka T. XV. kongres České ortodontické společnosti, Olomouc, 2014
Nejlepší atestační práce


When the functionality is more important than the aesthetics in implantology

Pavlíková G, Foltán R,Hloušek M, Hanzelka T, Hošek J, 6th Geass congress, Benátky, Italie, 2013

Nejlepší zahraniční přednáška


Grantová činnost

Vliv změny polohy a zatížení TMK kloubu na jeho remodelaci a funkci po ortognátní operaci.
Grantová agentura Univerzity Karlovy.
Hlavní řešitel GAUK 338411


Neočekávané komplikace ortodontických fixních retainerů.

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví.
Spoluřešitel IGA MZ NT/14189Publikace v mezinárodních časopisech

Reduction of the negative influence of patient motion on quality of CBCT scan.
Hanzelka T, Foltán R, Horká E, Sedý J. Med Hypotheses. 2010 Dec;75:610-2.
Impact factor 1,39

The role of intraoperative positioning of the inferior alveolar nerve on postoperative paresthesia after bilateral sagittal split osteotomy of the mandible: prospective clinical study.
Hanzelka T, Foltán R, Pavlíková G, Horká E, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Sep;40:901-6.
Impact factor 1,44

Movement of patient and Cone beam computed tomography scanner: Objectives and possible solutions.
Hanzelka T, Dušek J, Ocásek F, Kučera J, Šedý J, Beneš J, Foltán R. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol. 2013 Dec, 116(6):769-73.
Impact factor
1,50

Possible improvement of CBCT scan.
Hanzelka T, Foltan R. J Craniomaxillofac Surg. 2012 Jan;40:1.
Impact factor 1,54

Role of chisels in BSSO?
Hanzelka T, Foltan R. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Mar;41(2):87
Impact factor 1,54

The influence of orthognathic surgery on ventilation during sleep.
Foltán R, Hoffmannová J, Pavlíková G, Hanzelka T, Klíma K, Horká E, Adámek S, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Feb;40:146-9.
Impact factor 1,44

Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery.
Pavlíková G, Foltán R, Horká M, Hanzelka T, Borunská H, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 May;40:451-7.
Impact factor 1,44

Piezosurgery prevents brain tissue damage: an experimental study on a new rat model.
Pavlíková G, Foltán R, Burian M, Horká E, Adámek S, Hejčl A, Hanzelka T, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;40:840-4.
Impact factor 1,44

Stability of the miniplate osteosynthesis used for sagittal split osteotomy for closing an anterior open bite: an experimental study in mini-pigs.

Nieblerová J, Foltán R, Hanzelka T, Pavlíková G, Vlk M, Klíma K, Samsonyan L. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Apr;41(4):482-8.
Impact factor 1,44Další

Počet citací dle mezinárodní databáze Scopus
61 citací (prosinec 2014)

Možné snížení vlivu pohybu pacienta na kvalitu CBCT skenu.
Národní patent číslo 302578

Reduction of the negative influence of patient motion on quality of CBCT scan.
EPS International congress on Radiology and Nuclear medicine, Shanghai, China 2011.
Invited speaker

MUDr. Tomáš Hanzelka, PhD.


THsda